Trung tâm Giải pháp công nghệ thông tin giáo dục

Trung tâm Giải pháp công nghệ thông tin giáo dục (EITSC) được thành lập theo Quyết định số 3128/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Cục CNTT, Bộ GDĐT tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng thương mại để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có chức năng cung cấp dịch vụ CNTT cho ngành giáo dục theo quy định của pháp luật, trong đó bao gồm các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Xây dựng, vận hành, bảo dưỡng hạ tầng, hệ thống CNTT, đảm bảo an toàn thông tin của Bộ GDĐT.
2. Nghiên cứu, xây dựng, tích hợp, xử lý, khai thác, bảo dưỡng hệ thống cơ sở dữ liệu và các hệ thống thông tin phục vụ quản lý, dạy, học quy mô toàn ngành GDĐT.
3. Thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn, giám sát về giải pháp, xây dựng và đánh giá các chương trình, dự án ứng dụng CNTT liên quan đến lĩnh vực GDĐT.
4. Tổ chức cung cấp dịch vụ về chuyển giao công nghệ, công nghệ giáo dục, nghiên cứu khoa học liên quan đến CNTT trong lĩnh vực GDĐT.
5. Phát triển và thương mại các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ CNTT theo quy định của pháp luật.
6. Thực hiện dịch vụ công, dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ lưu trữ, xử lý, cung cấp thông tin, dữ liệu và thương mại hóa thông tin, dữ liệu trong lĩnh vực GDĐT.
7. Huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện các hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.
8. Thực hiện công tác cải cách hành chính, chế độ thông tin, báo cáo theo chương trình kế hoạch và quy định của Cục CNTT.
9. Quản lý công chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Cục trưởng Cục CNTT; ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế để thực hiện nhiệm vụ được giao.
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ GDĐT, Cục trưởng Cục CNTT giao.

Trung tâm chịu sự quản lý trực tiếp của Cục trưởng Cục CNTT và của Bộ trưởng Bộ GDĐT trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; Trung tâm có quan hệ chặt chẽ với các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục CNTT và các đơn vị khác trong Bộ GDĐT để tổ chức và phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm, đảm bảo tính liên thông, liên kết trong thực hiện nhiệm vụ chung của Bộ GDĐT.

Trung tâm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, cũng như các nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị khác do Bộ GDĐT phân công.

Trung tâm được trực tiếp quan hệ, cung cấp các dịch vụ, sản phẩm, tư vấn, chuyển giao công nghệ với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế để phục vụ hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật và của Bộ GDĐT.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây