Hướng dẫn đăng ký, cài đặt G Suite for Education

Hướng dẫn đăng ký, cài đặt G Suite for Education

Trong mùa dịch Covid-19, nhu cầu sử dụng các ứng dụng Meet, Classroom trong gói giải pháp G Suite for Education này là rất lớn. Do đó ở bài viết này, dựa vào kinh nghiệm hỗ trợ triển khai và quy định của Google, chúng tôi hướng dẫn cách để đăng ký, cài đặt G Suite for Education nhanh chóng nhất.

Read more...

Giải pháp quản lý, theo dõi, chỉ đạo nhiệm vụ

Giải pháp quản lý, theo dõi, chỉ đạo nhiệm vụ

  •   12/02/2019 04:15
  •   21
  •   0
Giải pháp Quản lý, theo dõi, chỉ đạo nhiệm vụ (Phần mềm) là một trong những giải pháp nổi bật do Trung tâm Giải pháp công nghệ thông tin giáo dục (EITSC) duy trì và phát triển.
Hướng dẫn đăng ký, cài đặt G Suite for Education

Hướng dẫn đăng ký, cài đặt G Suite for Education

  •   15/01/2019 22:05
  •   24
  •   0
Trong mùa dịch Covid-19, nhu cầu sử dụng các ứng dụng Meet, Classroom trong gói giải pháp G Suite for Education này là rất lớn. Do đó ở bài viết này, dựa vào kinh nghiệm hỗ trợ triển khai và quy định của Google, chúng tôi hướng dẫn cách để đăng ký, cài đặt G Suite for Education nhanh chóng nhất.
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second