Tài nguyên hỗ trợ học tập trực tuyến

Friday - 27/08/2021 22:34
Cung cấp đa dạng các loại học liệu số, trước hết phục vụ giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên.
Tài nguyên hỗ trợ học tập trực tuyến
Dưới đây là địa chỉ các nguồn tài nguyên số (gồm bài giảng điện tử, học liệu số tham khảo) do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), các tổ chức và cộng đồng giáo viên cung cấp nhằm hỗ trợ học sinh, giáo viên và phụ huynh triển khai các hoạt động học trực tuyến của học sinh.

Nội dung các nguồn tài nguyên này sẽ được Bộ GDĐT tiếp tục xây dựng, tổng hợp từ các nguồn khác và liên tục được cập nhật để hỗ trợ các thầy cô, phụ huynh và nhà trường.
Vui lòng chọn các chuyên mục dưới đây để truy cập sử dụng:
cungemhoclop1
Bao gồm hệ thống các bài giảng minh họa, giúp nhà trường phối hợp với phụ huynh tổ chức dạy học cho trẻ em tiểu học, đặc biệt dành cho các cháu học lớp 1
 
khomonhoc

Kho học liệu số là sản phẩm hợp tác giữa Hệ Tri thức Việt số hóa (https://www.itrithuc.vn) với Bộ GDĐT nhằm tập hợp các nguồn tài nguyên số từ cộng đồng giáo viên và xã hội để chia sẻ dùng chung trong ngành Giáo dục. Tài nguyên số bao gồm: bài giảng e-learning, bài giảng đã dạy trên truyền hình và các tài nguyên số khác.

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second