Dịch vụ cho G Suite for Education

Wednesday - 16/01/2019 03:01
Dịch vụ cho G Suite for Education
Dịch vụ cho G Suite for Education

Thường xuyên làm việc chặt chẽ với bộ phận Google cho giáo dục của Châu Á – Thái Bình Dương (Google for Education - Asia Pacific), Trung tâm Giải pháp công nghệ thông tin giáo dục (EITSC) là đối tác của Google mảng Google for Education và đã triển khai thành công gói ứng dụng của Google cho giáo dục (G Suite for Education) cho hàng loạt các cơ quan quản lý giáo dục và trường học tại Việt Nam. Đặc biệt trong mùa dịch Covid-19, nhu cầu sử dụng các ứng dụng Meet, Classroom trong gói giải pháp G Suite for Education này là rất lớn.
Các dịch vụ về Google cho giáo dục gồm:

- Tư vấn
Tư vấn quy trình và phương thức chuyển đổi cho tổ chức, doanh nghiệp, trường học dựa trên công nghệ của Google (bao gồm cách thức đăng ký, xác minh đơn vị giáo dục, đơn vị phi lợi nhuận…).
Hướng dẫn đăng ký, cài đặt G Suite for Education.

- Triển khai
Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp chuyển đổi từ hệ thống email hiện tại sang hệ thống Gmail của Google mà không gây gián đoạn hoặc ảnh hưởng tới các hoạt động khác.

- Đào tạo, tập huấn
Đào tạo quản trị, nhân viên CNTT và người dùng về các tính năng và cách thức ứng dụng hiệu quả các giải pháp của G Suite (Meet, Classroom, Gmail, Forms, Docs, Sheets, Slides, Drive, Calendar, Sites, Contacts…)  vào công việc, làm tăng hiệu quả sử dụng và hiệu quả đầu tư (ROI).
Việc đào tạo, tập huấn này cũng chính là một hình thức nâng cao kỹ năng sử dụng, ứng dụng CNTT trong dạy-học cũng như trong các hoạt động nói chung của đơn vị.

Trang web Dạy Từ Nhà (bản tiếng Anh Teach From Home) của Google hỗ trợ giáo viên dạy học trong thời gian dịch Covid-19: https://teachfromhome.google/intl/vi/ 
           
- Hỗ trợ
EITSC là đơn vị sự nghiệp của Cục CNTT – Bộ GDĐT có một hệ thống hỗ trợ chuẩn mực với đầy đủ nhân lực, cơ chế và công nghệ để có thể mang đến cho khách hàng dịch vụ chất lượng, chuyên nghiệp nhất đồng thời đảm bảo định hướng ứng dụng CNTT của ngành.

*Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:
Trung tâm Giải pháp công nghệ thông tin giáo dục - Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Điện thoại: 024 3266 9628 | Di động: 0364 714 702, 0936 066 158.
Email: eitsc@moet.edu.vn

Source: EITSC

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second