Dịch vụ cho G Suite for Education

Dịch vụ cho G Suite for Education

  •   16/01/2019 03:01:00 AM
  •   Viewed: 380
  •   Feedback: 0
Giải pháp & Dịch vụ Hội nghị trực tuyến

Giải pháp & Dịch vụ Hội nghị trực tuyến

  •   29/03/2019 03:54:00 AM
  •   Viewed: 559
  •   Feedback: 0
Hội nghị trực tuyến là công nghệ cho phép người tham gia nói chuyện với nhau thông qua hình ảnh và âm thanh một cách trực quan. Hệ thống cho phép truyền dữ liệu, âm thanh và hình ảnh từ nhiều địa điểm cách xa nhau về mặt địa lý.
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second