Giải pháp quản lý, theo dõi, chỉ đạo nhiệm vụ

Tuesday - 12/02/2019 04:15
Giải pháp Quản lý, theo dõi, chỉ đạo nhiệm vụ (Phần mềm) là một trong những giải pháp nổi bật do Trung tâm Giải pháp công nghệ thông tin giáo dục (EITSC) duy trì và phát triển.
Giải pháp quản lý, theo dõi, chỉ đạo nhiệm vụ

1. Giới thiệu chung

- Giải pháp Quản lý, theo dõi, chỉ đạo nhiệm vụ (Phần mềm) là một trong những giải pháp nổi bật do Trung tâm Giải pháp công nghệ thông tin giáo dục (EITSC) duy trì và phát triển và hiện đang được sử dụng tại nhiều cơ quan, đơn vị tại các bộ, sở, ngành và các trường đại học, học viện... Chính EITSC cũng đang sử dụng cho việc phân công, chỉ đạo, theo dõi các nhiệm vụ, dự án của mình.
- Giải pháp này hỗ trợ các đơn vị trong việc quản lý, theo dõi tiến độ xử lý công việc do Lãnh đạo đơn vị giao các phòng ban/cá nhân thực hiện một cách đầy đủ, chính xác và nhanh chóng với giao diện đơn giản, thân thiện với người dùng.

2. Tính năng, tiện ích

 - Dễ dàng thêm mới, quản lý chi tiết nhiệm vụ theo nhiều cấp độ, mức độ khác nhau.
 - Dễ dàng theo dõi tổng quan nhiệm vụ của tất cả bộ phận/cá nhân trong đơn vị.
 - Nhiệm vụ hiển thị theo các trạng thái công việc khác nhau (đang thực hiện, sắp hết hạn, quá hạn…) giúp lãnh đạo đơn vị tiện theo dõi, ra quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh một cách kịp thời.
 - Dễ dàng cập nhật tiến độ, ý kiến triển khai nhiệm vụ kèm minh chứng tại bất kì thời điểm nào.
 - Dễ dàng, nhanh chóng tìm kiếm nhiệm vụ theo nhiều tiêu chí tìm kiếm khác nhau (từ khóa, đơn vị, cá nhân, thời gian…).
 - Tự động tổng hợp báo cáo theo các tiêu chí khác nhau (nhóm nhiệm vụ, nguồn chỉ đạo, thời gian, đơn vị, lãnh đạo phụ trách…).
 - Tự động thông báo, gửi báo cáo qua email, điện thoại (cảnh báo nhắc nhở công việc tới hạn, quá hạn, thông báo tới người liên quan cùng tham gia thực hiện công việc).
 - Hỗ trợ xuất danh sách các nhiệm vụ, báo cáo thống kê ra các định dạng file word, excel, pdf.
 - Dễ dàng trong quản trị, phân quyền cho người dùng và quản lý các danh mục dùng chung (nhóm nhiệm vụ, nguồn chỉ đạo…).
 - Hỗ trợ sử dụng trên các thiết bị di động thông minh.

3. Đối tượng sử dụng

Tất cả các cơ quan, đơn vị có nhu cầu trong việc quản lý, theo dõi tiến độ xử lý công việc do lãnh đạo đơn vị giao các phòng ban/cá nhân thực hiện.

4. Một số cơ quan, đơn vị đang sử dụng

- Bộ Giáo dục và đào tạo (http://theodoichidao.moet.gov.vn) 
- Trung tâm Giải pháp CNTT giáo dục - Cục Công nghệ thông tin – Bộ Giáo dục và đào tạo (http://task.eitsc.edu.vn/)
- Trường Đại học Giao thông vận tải (http://qlnv.utc.edu.vn)
- Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
- Trường Đại học Hải Phòng
- …

5. Dịch vụ liên quan

Tư vấn xây dựng, triển khai hệ thống phần mềm
- Tư vấn xây dựng, triển khai phần mềm tại đơn vị theo yêu cầu thực tế.
- Đề xuất các giải pháp triển khai, tích hợp với hệ thống phần mềm hiện có của đơn vị.
- Bảo hành, bảo trì phần mềm.
Chuyển giao công nghệ
- Đào tạo, chuyển giao công nghệ xây dựng, phát triển phần mềm.
Đào tạo, tập huấn
- Đào tạo, hướng dẫn các đơn vị, phòng ban, người dùng sử dụng phần mềm.
- Đào tạo, hướng dẫn cán bộ quản trị sử dụng phần mềm.
Hỗ trợ kỹ thuật
- Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật phần mềm trong quá trình sử dụng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trung tâm Giải pháp công nghệ thông tin giáo dục - Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Điện thoại: 024 3266 9628 | Fax: 024 3869 3712
Email: eitsc@moet.edu.vn

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second